Privacyverklaring

Over jouw persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor mij

Privacy verklaring Beeldmerk Fotografie & Design, 2023

Jouw privacy is voor mij, Amber van Beeldmerk Fotografie & Design, erg belangrijk. Ik hou mij dan ook aan de privacywetgeving (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekend dat ik zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omga, ze netjes gebruik in overeenstemming met de toestemming van jou en dat je gegevens bij mij veilig zijn.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop je persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Zo leg ik uit waar je gegevens opgeslagen worden, voor welke doelen ze gebruikt worden, op basis van welke grondslagen en worden je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten uitgelegd.

Mocht je vragen hebben of precies wilt weten welke gegevens van jou opgeslagen zijn, neem dan gerust contact op via info@beeldmerkfotografie.nl.

Contactgegevens
Beeldmerk Fotogratie & Design
Amber Kooijman
Ulriksdal 48,
2761MX, Zevenhuizen
06-10109743

www.beeldmerkfotografie.nl
info@beeldmerkfotografie.nl

KvK nummer: 78418100
BTW nummer: NL003330348B38

Beeldmerk Fotografie & Design is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals onder andere weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden
Beeldmerk Fotografie & Design verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen, haar diensten uit te kunnen voeren en doordat je gebruik maakt van haar diensten. Ook kan het zijn dat je zelf persoonsgegevens verstrekt hebt bij het invullen van een contactformulier op de website van Beeldmerk of tijdens correspondentie en (telefoon)gesprekken.

Beeldmerk Fotogratie & Design verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Foto’s uit fotoshoots
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens vertrekt via vragenlijsten, het contactformulier, correspondentie en (telefoon)gesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Beeldmerk Fotografie & Design verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jou. Beeldmerk Fotografie & Design heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen en te verwerken over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Beeldmerk Fotografie & Design kan niet controleren of een bezoeker op de website ouder is dan 16 jaar. Beeldmerk Fotografie & Design raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer jullie overtuigd zijn dat Beeldmerk Fotografie & Design zonder toestemming van jullie als ouders persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@beeldmerkfotografie.nl. Dan zal Beeldmerk Fotografie & Design de informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beeldmerk Fotografie & Design werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen te nemen.

Doelen en grondslagen
– 
Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomt uit te voeren (getekende offerte en/of factuur.
– Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken, omdat Beeldmerk Fotografie & Design dit wettelijk verplicht is (Belastingdienst, betaling en administratie)
– Beeldmerk Fotografie & Design heeft nadrukkelijke toestemming van jullie om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken
– Het is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren door contact op te kunnen nemen
– Beeldmerk Fotografie & Design analyseert het gedrag op de website om de website en het aanbod te kunnen verbeteren

Wijze van verzameling
Beeldmerk Fotogratie & Design verzameld op een aantal manieren jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder uiteengezet:

– Google Analytics
 De gegevens die middels Google Analytics verzameld worden zijn anoniem, dus niet verboden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Enkel het IP-adres wordt verzameld, evenals tijdstip van opvraging en de gegevens van jouw browser en het soort apparaat.
– Contactformulier
De gegevens die verzameld worden middels het contactformulier op de website zijn voor- en achternaam en e-mail adres. Overige informatie in het bericht worden door jou verstrekt.
– Correspondentie
De gegevens die verzameld worden middels correspondentie, e-mails en/of (telefoon)gesprekken worden door jou verstrekt. In ieder geval worden jouw telefoonnummer, e-mailadres en voor- en achternaam verzameld.
– Vragen/ vragenlijst
De gegevens die verzameld worden middels gestelde vragen of vragenlijst zijn divers. Deze informatie is benodigd om mij zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden om de dienst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt door jou verstrekt.
– Collega fotograaf
De gegevens die middels collega fotografen worden verzameld zijn telefoonnummer, e-mailadres en voor- en achternaam. Overige informatie tijdens de correspondentie worden door jou verstrekt.

Boekingen
Wanneer jullie een fotoshoot boeken gebruik ik de door jullie aangeleverde contactgegevens om contact op te kunnen nemen en alle zaken omtrent de fotoshoot af te kunnen handelen, zoals het versturen van de offerte en/of factuur. Voor fysieke producten geef ik jullie NAW-gegevens door aan de bezorgdienst voor het laten bezorgen van eventuele bestelling. Daarnaast ontvangt Beeldmerk informatie over de betaling van uw bank. Deze informatie is enkel zichtbaar in de online bankomgeving.

Voordat de shoot plaatsvind zullen er een aantal vragen gesteld worden of wordt jullie gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierdoor wordt informatie ontvangen over jullie en de shoot, als ook verdere wensen en informatie die van belang zijn voor de shoot. Zo kan Beeldmerk zich zo optimaal mogelijk voorbereiden. Wanneer de opdracht volledig afgerond is zal de informatie die verkregen is middels de vragen of vragenlijsten direct verwijderd worden.

Portfolio’s
Op de website van Beeldmerk worden foto’s gedeeld in de verschillende portfolio’s om het werk te tonen aan potentiële klanten. Ook wordt het werk gedeeld via de social media kanalen Instagram en Facebook om potentiële klanten te werven. Hierin worden alleen jullie voornamen en de plaats van de fotoshoot benoemd. Hiervoor hebben jullie toestemming gegeven bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden. Als zekerheid is er een apart formulier aangeleverd aan jullie om nogmaals jullie toestemming vast te leggen. Wanneer jullie geen toestemming hebben gegeven zullen de foto’s niet gedeeld worden. Er is uiteraard de mogelijkheid om de toestemming die je gegeven hebt weer in te trekken.

Reviews en reacties
Wanneer jullie een review willen plaatsen of een reactie op een blog artikel worden jullie naam, de inhoud van het bericht en eventueel een foto verwerkt. Deze worden tot 4 jaar bewaard ofdat Beeldmerk het bericht verwijderd of jullie zelf de reactie verwijderen.

Bewaartermijnen
Beeldmerk Fotografie & Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld en verwerkt worden. Na het aflopen van de bewaartermijnen worden je persoonsgegevens direct verwijderd. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

PersoonsgegevensTermijnReden
Bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van de betaling
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van de betaling en om eventuele gegevens terug te vinden wanneer wij contact met je opnemen/hebben
Adresgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van de betaling
E-mailadres2 jaar na afronding van de overeenkomstVoor het afhandelen van de betaling en het kunnen opnemen van contact met jullie na het invullen van een online contactformulier
Telefoonnummer2 jaar na afronding van de overeenkomstVoor het afhandelen van de betaling en het kunnen opnemen van contact met jullie na het invullen van een online contactformulier
Bankrekeningnummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van de betaling
Foto’s uit fotoshootsOnbepaalde tijdVoor het werven en promoten van het werk van Beeldmerk worden foto’s gedeeld op basis van de verkregen toestemming. Deze foto’s worden gedeeld totdat deze minder relevant worden of jullie toestemming ingetrokken is.
IP-adresOnbepaalde tijdVoor het analyseren van gedrag op de website om daarmee de website en het aanbod als advertenties te kunnen verbeteren. 
Informatie uit vragen/ vragenlijstTot het einde van de dienstverlening, tenzij er een verplichting is aan de wetgevingVoor het optimaal kunnen uitvoeren van de dienst is informatie benodigd omtrent de fotoshoot.
Overige persoonsgegevensTot het einde van de dienstverlening, tenzij er een verplichting is aan de wetgevingVoor het kunnen opnemen van contact met jullie na het invullen van een online contactformulier

Delen van gegevens met anderen
Beeldmerk Fotografie & Design deelt onder geen voorwaarde jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit nodig is. Wanneer dit benodigd is, ander dan wettelijk verplicht, zal Beeldmerk jou op de hoogte stellen. Als voorbeeld hiervoor gegeven kan worden is het delen van jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres in het geval van ziekte en de dienst plaats moet laten vinden door een collega fotograaf.

Jouw rechten
In het kader van de AVG heb je rechten over je eigen persoonsgegevens die je verstrekt hebt aan bedrijven. Zo heb je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bewaar te maken tegen verwerkingen van je persoonsgegevens. Verder heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer je gebruik wilt maken van een van deze rechten of als andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking kan je een specifiek verzoek sturen naar info@beeldmerkfotografie.nl. Om zeker te zijn van dat jij degene bent die het verzoek heeft ingestuurd zal Beeldmerk contact met je opnemen. Het recht op verwijdering van persoonsgegevens kan enkel nageleefd worden als hier geen wettelijke bewaartermijnen aan gekoppeld zijn. Wanneer dit wel het geval is zullen de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd worden, daarna zullen je gegevens pas verwijderd worden.

Beeldmerk Fotografie & Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werken op uw verzoek reageren. Ook is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Derden
Beeldmerk Fotogratie & Design maakt zo min mogelijk gebruik van derden, alleen kan daar niet altijd aan ontkomen worden. De volgende derden zijn aanwezig:

– Google
Voor het gebruik van Google Analytics. De gegevens verzameld via Analytics worden opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Eventuele verschaffing van informatie door Google middels een wettelijke verplichting heeft Beeldmerk geen invloed op. Wel heeft Beeldmerk geen toestemming gegeven aan Google om via Beeldmerk verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
– Pixieset
Voor het aanleveren van foto’s aan jou als klant maakt Beeldmerk gebruik van Pixieset. Voor iedere klant maakt Beeldmerk een eigen privé-galerij aan, voorzien van aparte URL, wachtwoord en pincode. Deze informatie wordt passend, maar gescheiden gedeeld. Lees het privacybeleid van Pixieset voor meer informatie. Pixieset is een in Canada gevestigde organisatie. Er is een verwerkersovereenkomst met Pixieset afgesloten.
– Adobe
Voor het bewerken van foto’s maakt Beeldmerk gebruik van Adobe. De foto’s worden niet opgeslagen in de cloud. Lees het privacybeleid van Adobe voor meer informatie.
– Apple
Voor het opslaan en verwerken van foto’s maakt Beeldmerk gebruik van Apple. De foto’s worden opgeslagen in iCloud en op aparte harde schijven. Lees het privacybeleid van Apple voor meer informatie. Apple is gevestigd in de Verenigde Staten en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
– WordPress en Strato
Voor het gebruik van de website van Beeldmerk wordt gebruik gemaakt van WordPress op de hosting van Strato. De servers van Strato zijn gestationeerd in Duitsland. Met Strato is er een verwerkersovereenkomst afgesloten.
– Facebook en Instagram
Voor het werven van potentiële klanten worden foto’s gedeeld via Facebook en Instagram Facebook is gevestigd in de Verenigde Staten en de Europese servers in Ierland.

Beveiliging
Beeldmerk Fotografie & Design neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

– Website Beeldmerk
De website van Beeldmerk maakt gebruik van een SSL certificaat en een HTTPS protocol. Verder worden alle widgets en plugins regelmatig geüpdatet, evenals de software van de website en wordt de website gelogd. Ook worden er back-ups gemaakt van de website.
– Toegang
De toegang tot de computer, telefoon, e-mail, harde schrijven, website, content en databases zijn voorzien van passende sterke authenticatie en encryptie.
– Portfolio Pixieset
Het portfolio van Beeldmerk maakt gebruik van een SSL certificaat en een HTTPS protocol. De privé galerijen waarop de gemaakte foto’s staan van jou zijn beveiligd met een aparte URL, wachtwoord en pincode, zodat jouw foto’s niet te zien zijn door anderen tenzij je deze gegevens zelf doorzet. Ook hier gelden passend sterke authenticatie en wordt het wachtwoord en pincode apart verstuurd, anders dan via de e-mail.
– Foto’s
De gemaakte foto’s worden opgeslagen op de computer, in iCloud en op harde schijven als back-up. Zowel de computer als iCloud en de harde schijven zijn voorzien van passende sterke authenticatie en encryptie.
– Overig
Naast de bovengenoemde maatregelen heeft Beeldmerk nog andere maatregelen getroffen om jouw gegevens passend te beschermen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder kennisgeving veranderd worden wanneer de privacywetgeving en/of Beeldmerk Fotografie & Design veranderd. Aangeraden wordt om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

- Groetjes Amber

Jouw privacy bij ons is erg belangrijk